Om oss

Om M&M Träteknik AB

M&M Träteknik AB är ett modernt och nytänkande bolag som verkar i en traditionell bransch och vi agerar professionellt och effektivt inom våra affärsområden. Vi arbetar kreativt och flexibelt och strävar kontinuerligt mot visionen att vara den bästa partnern med hög kundnöjdhet.

Bolaget har både en tillverkningskapacitet och en säljorganisation som kan möta våra kunders behov på ett professionellt, personligt och effektivt sätt. Vidare har vi möjligheten att leverera allt från mindre unika objekt till leverans av helhetslösningar för större projekt. 

Tobbe

Varför du ska välja oss

Erfarenhet

Vårt företag bygger på människor med olika kompetens- och kunskapsområden som är särskilt utformade för att leverera kvalitativa och trygga lösningar till våra kunder.

Ansvar

Vi tar vårt ansvar för miljön och att våra tjänster och produkter levererar det vi lovar och vi prioriterar våra kunders förtroende och trygghet genom hela processen väldigt seriöst.

Kompetens

Med vår kompetens inom sälj, materialval, produktion och tillverkning samt projektledning guidar vi våra kunder tryggt genom hela processen.

Service

Långsiktiga relationer bygger alltid på förtroende, tillfredsställelse och god service. Därför är vi alltid lojala våra kunder och vi behandlar alla som vi vill att andra ska behandla oss.

Flexibilitet

Vi utgår alltid från individen och företagets unika behov och möjligheter. Det innebär att vi måste vara flexibla och möta våra kunder baserat på deras förutsättningar snarare än att utgå från våra egna.

Enkelhet

Vi lyssnar på våra kunders behov och vi använder alltid enkelhet i vår kommunikation. Vår uppgift är att leda våra kunder framåt i deras process på ett tryggt och enkelt vis.